RONDO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla  RONDO PARK Sp. z o.o. Sp. K.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności
finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami
finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy  wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE:   79 524,06PLN